Avflyttning

Råd vid avflyttning

När du ska flytta är det mycket att tänka på – både vad gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här är några råd som underlättar:

  • Säga upp lägenheten – Du måste säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Uppsägningen ska vara skriftlig och räknas alltid från den sista dagen i månaden oavsett när i månaden du säger upp din bostad. Exempel: Säger du upp ditt hyresavtal den 11 januari, så räknas uppsägningstiden från den 31 januari. Avtalet upphör att gälla tre månader senare, dvs. 30 april. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.
  • Uppsägning vid dödsfall/dödsbo – Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen. Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas uppsägningen samt uppgifter på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnas även fullmakt från delägarna på vem som har rätt att teckna dödsboet.
  • Lämna in nycklarna – Vid flytt måste du lämna in alla dina nycklar till bostaden – även de kopior som kan ha gjorts, samt nycklar till motorvärmare och tvättstuga. Om inte samtliga nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala vad det kostar bostadsföretaget att byta lås.
  • Ändra adress – När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Numret hittar du på ditt kontrakt eller i trapphuset.
  • Flytta el och telefon – Vid flytt måste du avsluta ditt gamla elabonnemang samt teckna ett nytt abonnemang på den nya adressen. Du måste även anmäla flyttning av ditt telefonabonnemang och eventuellt internetabonnemang.
  • Förbesiktning och slutbesiktning av lägenhet – Vi gör först en förbesiktning kort efter att man sagt upp sin lägenhet för att avgöra statusen på lägenheten. Då finns möjlighet att åtgärda eventuella skador innan slutbesiktning görs. Ring i god tid till Junehem på 036-299 22 00 för att boka tid för slutbesiktning. Vi ser helst att du själv är med vid både för- och slutbesiktning för att kunna diskutera eventuella skador i lägenheten. Du står för kostnader för onormalt slitage och skador. Vid skador eller onormalt slitage på t.ex. parkett, fettfläckar på tapet, hål i dörrar och skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finnas på plats vid slutbesiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag osv. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.
  • Ta med allt – När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten. Det gäller även de saker som du förvarar i förråd, garage och på balkong eller uteplats.
  • Grovsopor – Det blir ofta en del grovsopor vid flyttning. Detta ska du själv transportera till kommunens återvinningsstation.
  • Visning av lägenheten – Du måste vara beredd på att visa upp din lägenhet som du ska flytta ifrån för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig. Om du har svårt att visa din lägenhet kan Junehem hjälpa till att visa lägenheten efter överenskommelse.

Till sist hoppas vi att du har trivts i din lägenhet och hos oss. Vi önskar dig lycka till i din nya bostad!