Nyinflyttad

Välkommen till din nya lägenhet!

Tips och råd vid inflyttning
När du ska flytta in i din nya lägenhet är det mycket att tänka på. Därför ger vi dig gärna några goda råd:

Tillträda lägenheten
När du ska flytta in i din nya lägenhet har du rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Anmärkningar på städningen
När du går in i din nya lägenhet ska den vara välstädad och fin. Skulle du ha anmärkningar på städningen kontaktar du oss på Bankerydshem omgående. Är problemen omfattande kommer vi ut och gör en städbesiktning. Har du gjort upp med den föregående hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.

Besiktning
Din lägenhet ska ha besiktigats innan du flyttar in. Skulle du ha synpunkter på besiktningen ska du höra av dig till oss på Bankerydshem inom åtta dagar.

Nycklar
Du får tre lägenhetsnycklar när du flyttar in samt två nycklar till tvättlås. Nycklarna kvitterar du ut på kontoret.

Förråd
De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring av bohag. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. I källarförråd bör förvaring ske på trätrall eller liknande för att undvika fuktskador. Några brandfarliga vätskor får man inte förvara i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Parkering
När det gäller parkering och fordonstrafik i Bankerydshems bostadsområde gäller följande regler: Huvudregeln är att fordonstrafik och parkering är förbjuden i områdena. Undantag från huvudregeln får göras vid in och avlastning av varor, inventarier samt vid transport av boende som pga ålder eller sjukdom har gång svårigheter.

Nokas patrullerar områdena regelbundet och kontrollerar att reglerna efterföljs annars debiteras en kontrollavgift.

Hemförsäkring

Det är alltid bra att ha en hemförsäkring så se till att du tecknat en innan du flyttar in. Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador på fastigheten. Hemförsäkringen gäller även för ersättning vid inbrott, brand och översvämningar. Förvara inte värdesaker i källare eller på vinden. De ersätts inte. Det är bra att stöldmärka sina värdesaker och göra upp en förteckning över det man äger.

Elavtal

Glöm ej att teckna elavtal till din lägenhet från inflyttningsdatumet. Elavtal tecknar man hos Vattenfall på 020-82 00 00.

TV, Internet och telefoni

Som hyresgäst hos oss har du tillgång till Telias analoga grundutbud med tv-kanaler.
Grundutbuden innehåller följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24/SVTB, Kunskapskanalen, TV3, TV4,Tv 4 sport, Kanal 5, TV6, TV8, Kanal 9,  MTV, TV 10, Eurosport, Discovery, TV 4 +, Lokalkanal Jönköping. Önskar du digital tv och bredband i din lägenhet så är det Telia man vänder sig till för att teckna ett avtal.

Som hyresgäst på Odlingsvägen har vi fiber från Wetternet. Grundutbudet är: SVT1, SVT2, SVT24/SVTB, Kunskapskanalen, TV4. Vill man ha bredband och utökat TV-utbud kontaktar man någon av Wetternets underleverantörer och tecknar avtal med dem.