Nyinflyttad

Välkommen till din nya lägenhet!

Tips och råd vid inflyttning
När du ska flytta in i din nya lägenhet är det mycket att tänka på. Därför ger vi dig gärna några goda råd:

Tillträda lägenheten
När du ska flytta in i din nya lägenhet har du rätt att tillträda bostaden klockan 13.00 inflyttningsdagen. Inträffar den en lördag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller.

Anmärkningar på städningen
När du går in i din nya lägenhet ska den vara välstädad och fin. Skulle du ha anmärkningar på städningen kontaktar du oss omgående. Är problemen omfattande kommer vi ut och gör en städbesiktning. Har du gjort upp med den föregående hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.

Besiktning
Din lägenhet ska ha besiktigats innan du flyttar in. Skulle du ha synpunkter på besiktningen ska du höra av dig till oss inom åtta dagar.

Nycklar
Du får tre lägenhetsnycklar när du flyttar in samt två nycklar till tvättlås. Nycklarna kvitterar du ut på kontoret.

Förråd
De flesta lägenheter har separata förråd avsedda för förvaring av bohag. Varje förråd är i regel märkt med samma nummer som lägenheten. I källarförråd bör förvaring ske på trätrall eller liknande för att undvika fuktskador. Några brandfarliga vätskor får man inte förvara i vinds- eller källarförråd. Det är inte heller tillåtet att ha någon form av elektriska anslutningar. Förvara inte några värdefulla saker i förrådet så förebygger du inbrott. Fråga gärna ditt försäkringsbolag vad de ersätter.

Parkering
När det gäller parkering och fordonstrafik i våra bostadsområden gäller följande regler: Huvudregeln är att fordonstrafik och parkering är förbjuden i områdena. Undantag från huvudregeln får göras vid in och avlastning av varor, inventarier samt vid transport av boende som pga ålder eller sjukdom har gång svårigheter.

Nokas patrullerar områdena regelbundet och kontrollerar att reglerna efterföljs annars debiteras en kontrollavgift.

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring. Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Numret hittar du på ditt kontrakt eller i trapphuset.

Hemförsäkring

Tänk på att teckna en hemförsäkring innan du flyttar in. Du kan bli ersättningsskyldig om du orsakar skador på fastigheten. Hemförsäkringen gäller även för ersättning vid inbrott, brand och översvämningar. Förvara inte värdesaker i källare eller på vinden. De ersätts inte. Det är bra att stöldmärka sina värdesaker och göra upp en förteckning över det man äger.

Elavtal

Glöm ej att teckna elavtal till din lägenhet från inflyttningsdatumet. Elavtal tecknar man hos Vattenfall på 020-82 00 00.

TV, Internet och telefoni

Som hyresgäst i Bankeryd har du tillgång till Telias analoga grundutbud med tv-kanaler.
Grundutbuden innehåller följande kanaler: SVT1, SVT2, SVT24/SVTB, Kunskapskanalen, TV3, TV4,Tv 4 sport, Kanal 5, TV6, TV8, Kanal 9,  MTV, TV 10, Eurosport, Discovery, TV 4 +, Lokalkanal Jönköping. Önskar du digital tv och bredband i din lägenhet så är det Telia man vänder sig till för att teckna ett avtal.

Som hyresgäst på Odlingsvägen i Bankeryd samt hyresgäst i Bottnaryd har vi fiber från Wetternet. Grundutbudet är: SVT1, SVT2, SVT24/SVTB, Kunskapskanalen, TV4. Vill man ha bredband och utökat TV-utbud kontaktar man någon av Wetternets underleverantörer och tecknar avtal med dem.

Störning

Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten, i gemensamma utrymmen som trappa, hiss, tvättstuga och i andra delar av bostadsområdet. Skyldigheterna gäller alla som tillhör hyresgästens hushåll samt besökare. När man bor i ett flerfamiljshus måste man acceptera ljud och andra störningar som hör till ett normalt liv, men ständigt pågående och allvarliga störningar behöver man inte acceptera. En enkel tumregel kan vara att det ska vara tyst mellan klockan 22 på kvällen till klockan 07 på morgonen.

Hyreslagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från lägenheten.

Några exempel på vad hyreslagen menar:

  • Ljudstörningar är inte tillåtna. Man får inte vara för högljudd, spela hög musik eller ha för hög volym på TV:n
  • Grannarna får inte störas av oväsen i trappan på grund av besökare till lägenheten.
  • Hundar får inte skälla eller yla så omkringboende störs.
  • Kontraktets ordningsregler måste följas.

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att i första hand själv ta upp det med grannen. Behöver du komma i kontakt med Störningsjouren på kvällar och helger (utanför våra ordinarie arbetstider) ring 036-299 22 80. En avgift tas ut av störande hyresgäst vid bekräftad störning.