Kvalitet, service och omtanke

AB Bankerydshem har funnits sedan år 1950. Vår ambition är att vara och förbli ett företag som kännetecknas av kvalitet, god service och omtanke.

AB Bankerydshem ingår i den av Jönköpings Kommun bildade bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB. Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till uppgift att äga, bygga och
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och liknande kollektiva anordningar.

Bolaget har i dag 7st anställda och förvaltar totalt 479 lägenheter, 31 lokaler samt garage och p-platser med koncentration till Bankeryds centrum.