Bankeryd

Bankeryd är en tätort i Jönköpings kommun i Jönköpings län, belägen ca 9 km nordväst om Jönköping. Här förvaltar Junehem 480 lägenheter.

I Bankeryd finns två mataffärer, bibliotek, gym samt flertalet matställen och frisörer. Här finns förskola, skola och äldreboende samt ett rikt föreningsliv. Kollektivtrafikförsörjningen med Jönköping är synnerligen god. Både buss och tåg trafikerar kommundelen.